logo Spitalul Sf. Constantin
Solicita programare
Solicita programare

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web (www.spitalulsfconstantin.ro) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este TEO HEALTH SA. Str. IULIU MANIU, Nr. 49, Brasov, jud. Brasov. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, TEO HEALTH SA. respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății TEO HEALTH SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru (www.spitalulsfconstantin.ro) și pentru subdomeniile aferente, precum si pentru paginile ce prezintă campanii promoționale specific, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și TEO HEALTH SA nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

1. Securitatea datelor

1.1 Pentru protecția datelor dumneavoastră, TEO HEALH SA. a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

1.2 Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

3.2. Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul 7.

4. Parteneri

TEO HEALTH SA nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal numai în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, cum ar fi “Professional People”, care acționează pe baza instructiunilor primite de la TEO HEALH SA. pentru operațiuni tehnice legate de hosting-ul paginii și software-ul pe care se bazează aceasta .

In plus față de aceasta, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu ajutorul unor agenții de marketing, în scopurile menționate în cele ce urmează.
Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure , prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților, cu exceptia cazului în care terții acționează pentru atingerea scopurilor prelucrării descrise prin prezenta, caz în care aceleași condiții privind măsurile tehnice și organizatorice se aplicaă și acestora.

5. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact

 • Formular de contact: La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare si textul solicitării dumneavoastră) în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: [12 luni]
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul marketing al TEO HEALH SA iar dumneavoastră veți fi contactați  pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.

*Câmpuri de date exacte: Nume si Prenume, Email, Nr. Telefon, Text solicitare și checkbox pt. abonare la newsletter.

Formular de sesizare

 •  La trimiterea formularului de sesizare datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate in condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Remedierea unei posibile situații defectuoase sau a unui comportament neadecvat în relația dvs. cu spitalul nostru.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri și a corecta eventualele disfuncționalități semnalate de dumneavoastră.
 • Durata de stocare: [12 luni]
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea corecta aspectele negative/neplăcute din activitatea noastră și care v-au afectat calitatea serviciilor oferite.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise catre departamentul marketing al TEO HEALH SA, iar dumneavoastră veți fi contactați  pentru a vi se oferi opinia noastră legată de sesizarea dumneavoastră și eventualele măsuri pentru corectarea aspectelor semnalate.

*Câmpuri de date exacte: Nume si Prenume, Spitalul unde ați fost internat,Sectia unde ati fost internat, data internării de la, data internării pana la, Sesizarea dumneavostră vizează, încălcări ala dreptului pacienților, condiționarea serviciilor medicale, abuzuri săvârșite asupra personalului medico-sanitar, alte aspecte, categorii de personal implicate, medici, asistente medicale/ asistenți medicali, infirmiere, brancardieri, portari, personalul administrativ, conducerea unității sanitare, niciuna dintre variante, detaliere sesizare, ați mai sesizat această problemă și către alte instituții/ organisme și dacă da, către ce instituție, modalitate de contact, telefon fix-număr de telefon, email, adresa de corespondență.

Formular “cere opinia specialiștilor noștri”

 •  La trimiterea formularului “cere opinia specialistilor nostri” datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop:  Furnizarea de informații/recomandări cu privire la tratamentul și pașii pe care trebuie să-I urmeze un pacient în vederea efectuării actului medical.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri pentru o oferta de tratament.
 • Durata de stocare: [12 luni]
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizati aceste date, nu vom putea să oferim opinia specialiștilor noștri pe marginea problemelor de ordin medical pe care le ridicați.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul marketing al TEO HEALH SA, iar dumneavoastră veți fi contactați  pentru a vi se oferi opinia noastră legata de posibilitatea de a urma un tratament în cadrul spitalului nostru.

*Câmpuri de date exacte: Specialitatea, Diagnostic/afecțiune, Observatii, Nume și prenume, Telefon, Email, Checkbox pentru abonare la newsletter.

Formular “solicită programare”

 • La trimiterea formularului “solicită programare” datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop:  Programarea unei persoane pentru un consult medical.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri pentru a putea
  efectua  programarea la unul  sau mai mulți dintre specialiștii nostri.
 • Durata de stocare: [12 luni]
 • Consecințele refuzului: In situația în care nu ne furnizați aceste date nu vom putea să facem programarea online.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul marketing al TEO HEALH SA, iar dumneavoastră veți fi contacțati  pentru  a vi se confirma programarea.

*Câmpuri de date exacte: Specialitatea, Medic, Programare pentru consultație/control, Nume și Prenume, Telefon, Email, Observații, Checkbox pentru abonarea la newsletter.

6. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

TEO HEALTH SA prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul [3.] pentru următoarele scopuri:

Înscrierea la  Newsletter

 • Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* (date de contact și identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletterului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea  folosind posibilitatea de dezabonare prezentată in newsletter sau trimițând un email la adresa protectiadatelor@spitalulsfconstantin.ro.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
 • Temei: Consimțământul
 • Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.

Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi newsletterul.

*Câmpuri de date exacte: Nume și prenume, Adresa ta de e-mail.


Chestionar  privind calitatea serviciilor medicale

 • La trimiterea chestionarului privind calitatea serviciilor medicale datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop:  Imbunătățirea calității serviciului medical.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri pentru a putea imbunătăți calitatea serviciului medical în urma sugestiilor venite de la ei.
 • Durata de stocare: [12 luni]

Consecintele refuzului: In situația în care nu ne furnizați aceste date nu vom puteaaprecia calitatea serviciilor medicale oferite și în consecință să remediem eventualele probleme ridicate.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul marketing al TEO HEALH SA, care prelucrează datele strict în scop statistic intern.

*Câmpuri de date exacte: Varsta, Sex, Județul de reședință, In ce secție ați fost internat, Durata spitalizării, Cum apreciați modul în care ați fost primit și au fost ascultate solicitările dvs.?, La internare ați fost însoțit de: personal medical, aparținători, ați mers singur, Ați fost informat asupra drepturilor dvs. ca pacient și au fost respectate acestea?, Ați fost informat asupra diagnosticului, tratamentului și regimului prescris de medic?, La explorările funcționale ați fost însoțit pe secție de: pesonal medical, aparținători, Ați mers singur, Vă rugăm să acordați calificative pentru următoarele aspecte: personal medical, personalul de la recepție, cazarea, curățenia, alimentația, lenjeria, Cum apreciați timpul acordat de medicul curant pentru consultarea dvs., Cum apreciați calitatea îngrijirilor medicale acordate de: medicul curant, medicul de gardă, asistente medicale, infirmiere, Cum evaluați contactul cu personalul spitalului,
agreabil, impersonal, apropiat, dezagreabil, Personalul medical vi s-a părut, competent, profesionist, mereu disponibil, interesat să asculte problemele dumneavoastră, preocupat să vă ofere informații, Ați fost mulțumit de îngrijirile acordate, în timpul zilei, în timpul nopții, Ați fost instruit asupra modului în care ar fi trebuit să primiți medicamentele pe cale orală (tablete, pastile), da întotdeauna, da uneori, nu niciodată, Administrarea medicamentelor pe cale orală s-a făcut sub supravegherea asistentei, da întotdeauna, da uneori, nu niciodată, Ați primit medicamentele pentru 1 zi de tratament, toate odată, împărțite în prize, Medicamentele administrate în spital, v-au fost administrate doar în spital, v-au fost cumpărate de familie, ambele variante, In cazul în care medicamentele v-au fost cumpărate de familie, care a fost procedura, pe rețeta simplă eliberată de medicul de spital, pe rețeta eliberată de medicul de familie/specialist la recomandarea medicului de spital, Cum evaluați interacțiunea cu personalul Relații Clienți, Call-center, Recepție (programări, informații telefonice), nesatisfăcător, bine, foarte bine, Cum evaluați timpul de așteptare la internare, nesatisfăcător, bine, foarte bine, Cum evaluați timpul de așteptare la externare, nesatisfăcător, bine, foarte bine, Considerați că ați fost informat corespunzător și suficient privind, starea dumneavoastră de sănătate, tratamentul, intervenția chirurgicală, internarea, drepturile și obligațiile pacienților, externarea, Impresia dvs. generală despre Spitalul Sf. Constantin, nemulțumit, mulțumit, foarte nemulțumit, Vă rugăm să acordați calificative pentru alimentația primită cu privire la, porție, aspect, gust, temperatură, nesatisfacător, bine, foarte bine, Observații, Dacă ar fi necesar să vă reinternați, ați opta pentru același spital, în mod cert da, probabil că da, în mod categoric nu, Ați recomanda serviciile Spitalului Sf. Constantin și cunoscuților dvs, da, nu, din ce motive, Observații si sugestii referitoare la aspectele pozitive și/sau negative ale îngrijirilor medicale în timpul spitalizării, Cum ați aflat de Spitalul Sf. Constantin, din presa scrisă, de la TV, de pe internet, la recomandarea medicului de familie sau specialist, de la un alt pacient al spitalului, altă sursă, Rubrică facultativă, Nume, Prenume, Dacă doriți să ne adresați o intrebare sau dacă doriți un răspuns personal la o anumita  problemă, vă rugăm să ne indicați datele dumneavoastră de contact. / 
Checkbox pentru publicarea consimțământului. 

Formular “adaugă testimonial”

 • La trimiterea formularului “adaugă testimonial” datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date de contact și de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevăzute în această secțiune. 
 • Scop:  Împărtășirea experienței medicale a pacientului și exprimarea sentimentelor legate de relația cu medicul curant, personalul medical, calitatea serviciilor medicale si nonmedicale.
 • Temei: Interes legitim de a prelucra informația de la pacienții noștri pentru a putea fi de ajutor altor potențiali pacienți în căutarea intervenției medicale respective sau a medicului specialist potrivit.
 • Durata de stocare: [12 luni]

Consecințele refuzului: In situația în care nu ne furnizați aceste date nu vom putea să vă publicăm testimonialul.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către departamentul marketing al TEO HEALH SA, fără a fi publicate pe site decât în măsura în care dumneavoastră decideți ca în testimonial să includeți date personale.

*Câmpuri de date exacte: Subiect, Povestea dumneavoastră, Specialitatea/ Checkbox pentru publicarea consimțământului

7. Cookies și Social Plug-ins

Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

8. Drepturile persoanelor vizate

8.1 Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2 Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

8.3 Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.4 Dreptul la limitarea procesării Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
 • procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
 • nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.5 Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

8.6 Dreptul la contestare În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.7 Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Române pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de TEO HEALTH SA printr-o notificare la adresa de e-mail protectiadatelor@spitalulsfconstantin.ro

9. Date de contact

Responsabil:
TEO HEALTH SA

Str. Iuliu Maniu, Nr. 49, 500091, Brasov, Brasov
Email: protectiadatelor@spitalulsfconstantin.ro

Tel: 0268/300.300

Directiva privind fișierele Cookie 

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății TEO HEALTH SA în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.

 Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității ofertei. Mai concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:

Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea
Data și ora consultării, respectiv solicitării
Numele paginii consultate sau a fișierului consultat
Referire la pagina de pe care se consultă această pagină
Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
Sistemul de operare folosit de utilizator

1.    Ce este un Cookie?

Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului ("Session Cookies"). În plus, folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare.

 2. Social Plugins

TEO HEALTH SA utilizează pe www.spitalulsfconstantin.ro  și așa numite Social Plugins (în continuare butoane) ale rețelelor sociale cum ar fi Facebook, Twitter și Google+. În cazul vizitării paginii noastre web, aceste butoane sunt dezactivate, adică dumneavoastră nu transmiteți niciun fel de date respectivelor rețele sociale. Înainte de a putea utiliza aceste butoane, trebuie să le activați în mod proactiv cu un clic. Butonul rămâne activ până la dezactivare sau până la ștergerea fișierelor dumneavoastră Cookie.

După activare se creează o legătură directă cu serverul respectivei rețele sociale. Conținutul acestui buton este transmis de către rețeaua socială direct browser-ului dumneavoastră, acesta integrând respectivul buton în pagină. După activarea unui buton, respectiva rețea socială poate colecta deja date, indiferent dacă dumneavoastră interacționați cu respectivul buton sau nu. Dacă sunteți conectat în rețele sociale, acestea pot aloca vizita dumneavoastră pe pagina web contului dumneavoastră de utilizator. Vizitarea altor pagini web nu va putea fi alocată de rețeaua socială contului dumneavoastră înainte ca dumneavoastră să activați și pe acele pagini respectivele butoane. În cazul în care sunteți membru al unei rețele sociale și nu doriți ca acest lucru să fie înregistrat dacă vizitați pagina noastră web și să fie corelat cu datele dumneavoastră salvate aferente respectivului cont de membru, trebuie să vă deconectați din respectiva rețea socială înainte de activarea butoanelor. Nu putem influența cuprinsul datelor colectate de către rețelele sociale cu ajutorul butoanelor lor. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către respectivele rețele sociale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor ale respectivelor rețele sociale.

3. Setările fișierelor dumneavoastră cookie

Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau sunt doar în mod limitat utilizabile.

Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de "Cookies" și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după cum urmează:  

LOCATIA SPITALULUI SF. CONSTANTIN

URMARITI-NE PE: