Cerințe:

 • Experiența similară constituie un avantaj;
 • Excelente abilități de comunicare și relaționare;

 • Persoană empatică, dinamică, activă, atentă la detalii;

 • Capacitate de planificare și organizare; 

 • Cunoștințe MS Office – nivel mediu;

 • Să fie disponibil să lucreze în echipă.

Sarcinile specifice jobului:

 • Înregistrează intrările și ieșirile pacienților din spital, pe secția pe care este repartizat, ținând legătura cu Departamentul financiar – contabil și Recepția pentru întocmirea formelor legale.

 • Verifică la internarea pacientului, anexarea la foaia de observație a următoarelor documente; bilet de internare de la medicul de familie sau de specialitate, adeverința de la locul de muncă/cupon de pensie, dovada de asigurat.

 • Introduce în programul informatic al spitalului datele din foile de observație, precum și alte documente medicale, verificând și răspunzând pentru exactitatea datelor (diagnosticul principal, diagnosticul secundar și procedurile medicale).

 • Prezintă medicului documentele spre verificare și aprobare finală înainte de a le înmâna sau transmite pacientului.

 • Înregistrează și menține la zi Registrul de internări.

 • Aranjează foile de observație în ordine cronologică, le inventariază și le predă periodic la arhiva spitalului.

 • Răspunde cu amabilitate și promptitudine tuturor solicitărilor pacienților și personalului secției.

 • Menține legătura cu pacienții și aparținătorii furnizând toate informațiile pentru care este autorizat.

 • La externarea pacientului, predă acestuia documentația îndosariată a pacientului.

 • Menține legătura între secție și departamentul administrativ.
Click or drag a file to this area to upload.