Comunicarea și accesul mass-media

Comunicarea cu mass-media se va supune regulilor stipulate în art. 149 din Regulamentul Intern, și anume:

  • Accesul reprezentanților mass-media se face numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul Managerului General al spitalului.
  • Reprezentanții mass-media pot filma sau fotografia în spital numai în spațiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai în condițiile legii.
  • Managerul General îndeplinește funcția de purtător de cuvânt al instituției; după caz, acesta poate desemna un reprezentant al instituției, care îi insoțește pe reprezentanții mass-mediei pe durata prezenței acestora în incinta spitalului. În cele mai multe cazuri acest reprezentant este Directorul Medical sau medicul șef al secției unde se acordă acces reprezentanților presei.
  • Orice tip de informație comunicată către reprezentanții mass-media trebuie aprobată în prealabil de Managerul General.
  • Informațiile de interes public sunt solicitate în scris sau verbal.
  • Pentru informațiile solicitate verbal, persoana desemnată pentru informare și relații cu publicul are obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și poate furniza presei pe loc informațiile solicitate, în cazul în care informațiile solicitate sunt disponibile pe loc. Dacă informațiile de interes public solicitate nu sunt disponibile pe loc persoana este îndrumată să le solicite în scris
  • Accesul la informații de interes public aprobat de Managerul General va respecta dreptul la confidențialitate și intimitate al pacienților, fără a disturba activitatea și actul medical. Se vor pune la dispoziție reprezentantului mass-media toate informațiile de interes public ce nu încalcă nici un alt drept al pacientului prevăzut de lege.

Comunicatul de presă

Comunicarea oficială cu presa, inițiată de către spital, se efectuează prin intermediul comunicatului de presă, ce va fi redactat de Departamentul marketing în conformitate cu PS2-07-IL-01-F-05.